[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 4, Đồ án chuyên ngành 1, Đồ án cơ sở 2-3-5 (tăng cường), Đồ án chuyên ngành 2 (tăng cường)

[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 4, Đồ án chuyên ngành 1, Đồ án cơ sở 2-3-5 (tăng cường), Đồ án chuyên ngành 2 (tăng cường) 

Khoa KHMT thông báo: 

1) Lịch chấm học phần Đồ án cơ sở 4, Đồ án cơ sở 2-3 (tăng cường):  Ngày 09-10/01/2023 

2) Lịch chấm học phần Đồ án chuyên ngành 1, Đồ án cơ sở 5(tăng cường), Đồ án chuyên ngành 2 (tăng cường):  Ngày 13/01/2023 

3) Lưu ý:

- Sinh viên vào hệ thống đào tạo bằng tài khoản cá nhân để xem danh sách thi, phòng thi, giờ thi

- Điểm sẽ được công bố cho sinh viên ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc về điểm sinh viên cần trao đổi trực tiếp với hội đồng thi.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích