[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 3, Đồ án cơ sở 3 (tăng cường)

Khoa KHMT thông báo Lịch thi học phần Đồ án cơ sở 3, Đồ án cơ sở 3 (tăng cường), cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 19/05/2023 (sáng + chiều)

- Sinh viên vào hệ thống đào tạo bằng tài khoản cá nhân để xem danh sách thi, phòng thi, giờ thi (danh sách thi Khoa sẽ cập nhật sau)

- Điểm sẽ được công bố cho sinh viên ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc về điểm sinh viên cần trao đổi trực tiếp với hội đồng thi.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích