[khoa KHMT] Lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2022-2023 Khoa Khoa học máy tính

[Lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2022-2023 Khoa Khoa học máy tính]
Theo kế hoạch của Khoa Khoa học Máy tính, lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp HK1 năm 2022-2023 dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/09/2022. Danh sách thi, phòng thi, giờ thi cụ thể sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem (hệ thống đang cập nhật). Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ Khoa qua email: cs@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3667118 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quyđịnh. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa. - Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích