[Khoa KHMT] Lịch bảo vệ các học phần đồ án thuộc học kì hè năm học 2021-2022

Theo kế hoạch của Khoa Khoa Học Máy Tính, lịch bảo vệ các học phần Đồ án học kì hè 2021-2022 thi ngày 27/08/2022 lúc 7h30

Danh sách thi, phòng thi, giờ thi cụ thể sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem.

Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ Khoa qua email: cs@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3667118

 

Lưu ý:

 - Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

 - Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích