[Khoa học máy tính] Thông báo thực hiện đồ án cơ sở 1 (KHÓA 2022)

[Khoa học máy tính] THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 (KHÓA 2022) Khoa KHMT thông báo thực hiện Đồ án cơ sở 1 (Khóa 2022), cụ thể như sau: 1. Yêu cầu Đồ án cơ sở 1: https://drive.google.com/file/d/1UT8bqINFAngfMiORShi4GQYFdqNQ2wcf/view?usp=share_link 2. Danh sách nhóm và GVHD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ul8zE327BBXc4w6jX1iz5JEd6wRcVO_V/edit?usp=share_link&ouid=100302166009823606453&rtpof=true&sd=true

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích