[Khóa 2021] Thông báo Kết quả đăng ký Chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo cập nhập kết quả đăng ký Chuyên ngành, theo đó, sinh viên các lớp sẽ được chuyển sang các lớp sinh hoạt mới để phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký, cụ thể:

A. Khoa Khoa học máy tính

1. Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật): 1 lớp: 21JIT: 33 sinh viên

2. Kỹ thuật phần mềm: 6 lớp: 21SE1; 21SE2; 21SE3; 21SE4; 21SE5; 21SE6: 372 sinh viên

3. An toàn thông tin và Mạng máy tính: 1 lớp: 21NS: 70 sinh viên

4. Truyền thông đa phương tiện: 1 lớp: 21MC: 70 sinh viên

5. IoT-Robotics:  1 lớp: 21IR: 62 sinh viên

B. Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử

1. Thương mại điện tử: 1 lớp: 21EC: 74 sinh viên

2. Digital Marketing: 2 lớp: 21DM: 138 sinh viên

 

Danh sách kèm theo: File đính kèm

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích