[khóa 2020]Thông báo số 2 ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2020 (sinh viên khóa 2020 chưa đăng ký chuyên ngành)

Căn cứ vào số liệu sinh viên khóa 2020 đăng ký chuyên ngành từ ngày 05/5/2021 đến ngày 15/5/2021, còn rất nhiều sinh viên khóa 2020 chưa đăng ký chuyên ngành (trong file đính kèm). Để tạo điều kiện cho tất cả sinh viên khóa 2020 đăng ký chuyên ngành, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo đến những sinh viên khóa 2020 chưa đăng ký chuyên ngành, cụ thể:

1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký chuyên ngành trễ hạn của ngành Công nghệ thông tin

2. Thời gian đăng ký bổ sung: Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 21/5/2021

3. Đối với ngành Công nghệ thông tin

Sinh viên chỉ được đăng ký 2 chuyên ngành, cụ thể:

TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

1

Công nghệ thông tin

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

IoT-Robotics

- Sau thời gian đăng ký bổ sung trên, những sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 2020 không đăng ký chuyên ngành thì nhà trường sẽ phân chuyên ngành còn chỉ tiêu cho sinh viên.

4. Đối với ngành Quản trị kinh doanh:

Những sinh viên chưa đăng ký chuyên ngành sẽ được phân vào chuyên ngành Thương mại điện tử

Trên đây là thông báo số 2 về đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020, đề nghị những sinh viên khóa 2020 chưa đăng ký chuyên ngành nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích