[Khóa 2020] Danh sách sinh viên học thực hành GDQP-AN (08/8/2022 - 21/8/2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023,

Căn cứ theo kết quả phần lý thuyết và danh sách hoàn thành lệ phí môn học Giáo dục quốc phòng - an, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên (khóa tuyển sinh năm 2020 tham gia học phần thực hành Giáo dục quốc phòng - an ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 đã hoàn thành phần lý thuyết GDQP-AN (học online) và

- Đã hoàn thành lệ phí môn học (700.000đ).

2. Thời gian, địa điểm:

- Sinh viên thực hành tập trung tại Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Đà Nẵng,

- Thời gian: dự kiến từ ngày 08/8/2022 - 21/8/2022

- Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Email: gdqpan@des.udn.vn. Điện thoại: (84)2363 950 779.

3. Lưu ý:

- Chi tiết về thời gian tập trung học, tư trang cá nhân và các quy định khác sẽ do Khoa GDQP-AN thông báo cụ thể qua email và Zalo, sinh viên cần thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin.

- Sinh viên chưa hoàn thành/thiếu lệ phí học GDQP-AN cần liên hệ ngay với phòng Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn nộp (ĐT: 02363.667.114)

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích