[Khóa 2019] Danh sách sinh viên học thực hành GDQP-AN (01/8/2022-10/8/2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023,

Căn cứ theo kết quả phần lý thuyết và danh sách hoàn thành lệ phí môn học Giáo dục quốc phòng - an, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên (khóa tuyển sinh năm 2019) tham gia học phần thực hành Giáo dục quốc phòng - an ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 đã hoàn thành phần lý thuyết GDQP-AN (học online) và

- Đã hoàn thành lệ phí môn học (700.000đ).

2. Thời gian, địa điểm:

- Sinh viên thực hành tập trung tại Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Đà Nẵng,

- Thời gian: dự kiến từ ngày 01/8/2022 - 07/8/2022)

- Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Email: gdqpan@des.udn.vn. Điện thoại: (84)2363 950 779.

3. Lưu ý:

- Chi tiết về thời gian tập trung học, tư trang cá nhân và các quy định khác sẽ do Khoa GDQP-AN thông báo cụ thể qua email và Zalo, sinh viên cần thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin.

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích