[Khóa 2018] Nộp các chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin

Thực hiện quy định về điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Khóa 2018 nộp các chứng chỉ, cụ thể như sau:

I. Các chứng chỉ cần nộp:

1. Chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng, Giáo dục thể chất: 

Phòng Đào tạo đã cập nhật danh sách sinh viên đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng lên trên hệ thống đào tạo (Mục kết quả học tập/Chứng chỉ tốt nghiệp). Những sinh viên chưa được cập nhật thông tin chứng chỉ phải photo chứng chỉ (có công chứng) và nộp về Phòng Đào tạo theo yêu cầu tại mục II.

2. Chứng chỉ Ngoại ngữ 

- Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đạt bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục kèm theo).

- Đối với sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ không nằm trong Bảng tham chiếu quy đổi, Phòng Đào tạo sẽ tham mưu xem xét từng trường hợp cụ thể;

- Các chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị 24 tháng kể từ ngày cấp đến ngày xét hoặc từ ngày tổ chức thi đến ngày xét (đối với các chứng chỉ không có ngày cấp).  

3. Chứng chỉ Công nghệ thông tin (Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh)

- Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản/nâng cao do các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

II. Thời gian và cách thức nộp chứng chỉ

1. Thời gian: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/6/2022

2. Cách thức nộp chứng chỉ: Bản sao có công chứng gửi về phòng Đào tạo theo các hình thức sau:

- Sinh viên có thể nộp chứng chỉ trực tiếp tại Phòng Đào tạo V.A103

- Hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt - Hàn, Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng; 

Số điện thoại: 0236 3 667113

Đề nghị sinh viên khẩn trương nộp các chứng chỉ nêu trên để Phòng Đào tạo có căn cứ chuẩn bị hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp. Những sinh viên nộp trễ so với thời gian trên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến việc xét và công nhận tốt nghiệp.

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo qua số điện thoại 02363667113 để giải đáp.

 


BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích