[Khóa 2017] Thông báo các chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng - Giáo dục thể chất - Ngoại ngữ - Tin học cơ bản của khóa 2017

1. Phòng Đào tạo đã cập nhật các chứng chỉ Giáo dục Quốc Phòng - Giáo dục thể chất - Ngoại ngữ.  Sinh viên kiểm tra lại toàn bộ thông tin của mình;

2. Trường hợp những sinh viên xin miễn học do đã có các chứng chỉ tương ứng thì phải photo chứng chỉ (không cần công chứng) và kèm bản chính nộp về Phòng Đào tạo để đối chiếu; 

3. Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (17BA) phải có thêm chứng chỉ Tin học cơ bản.  

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để giải đáp.

Phòng Đào tạo.

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích