[KHÓA 20] Kế hoạch tổ chức thi các môn còn lại theo hình thức vấn đáp

"

Để tạo điều kiện cho những bạn đã về quê sớm (phòng trường hợp không có vé xe về Tết), Phòng Đào tạo sẽ tổ chức kết hợp 2 hình thức thi đối với các học phần thi theo hình thức vấn đáp còn lại của Khóa 20, cụ thể như sau:

- Những sinh viên vẫn còn ở Đà Nẵng thì thi tập trung tại trường theo lịch đã thông báo.

- Những sinh viên đã về quê sớm thì thi theo hình thức trực tuyến: thời gian thi theo lịch đã thông báo và vào phòng thi trực tuyến theo link dưới đây (tương ứng với số phòng thi theo lịch):

+Phòng K.A110: http://vku.udn.vn/online/phong-KA110/

+Phòng K.A111: http://vku.udn.vn/online/phong-KA111/

+Phòng K.A112: http://vku.udn.vn/online/phong-KA112/

+Phòng k.A113: http://vku.udn.vn/online/phong-KA113/

+Phòng K.A114: http://vku.udn.vn/online/phong-KA114/

+Phòng K.A211: http://vku.udn.vn/online/phong-KA211/

+Phòng K.A212: http://vku.udn.vn/online/phong-KA212/

+Phòng K.A213: http://vku.udn.vn/online/phong-KA213/

+Phòng K.A214: http://vku.udn.vn/online/phong-KA214/

+Phòng K.A215: http://vku.udn.vn/online/phong-KA215/

+Phòng K.A311: http://vku.udn.vn/online/phong-KA311/

* LƯU Ý:

- Sinh viên  vào link google meet trên => click chọn "Join now" và đăng nhập bằng mail cá nhân *@vku.udn.vn

- Sinh viên sau khi vào phòng thi trực tuyến thì TẮT MIC, có thể bật camera để điểm danh và chờ đến lượt mình báo cáo thì BẬT MIC.

- Chọn nơi yên tĩnh để thi nhằm đảm bảo cho GV chấm thi có thể nghe rõ các bạn trình bày.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích