[Khóa 18_IT-CE] Danh sách các Hội đồng bảo về Đồ án cơ sở 5

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo các danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án cơ sở 5 (Khóa 18_IT-CE) cụ thể như sau:

 

1. Thời gian và hình thức bảo vệ:


- Thời gian: 8h00 thứ 7 ngày 10/7/2021 

 

- Hình thức: Vấn đáp trực tuyến (online)

 

2. Danh sách các hội đồng và phòng thi:

 

- Hội đồng 1 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/236

 

- Hội đồng 2: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/237

 

- Hội đồng 3: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/238

           

- Hội đồng 4: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/239

 

- Hội đồng 5: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/240

 

- Hội đồng 6: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/241

 

- Hội đồng 7: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/242

 

- Hội đồng 8: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/243

 

- Hội đồng 9: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/244

 

- Hội đồng 10: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/245

 

- Hội đồng 11: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/246

 

- Hội đồng 12: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/247

 

- Hội đồng 13: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/248

 

- Hội đồng 14: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/249

 

- Hội đồng 15: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/250

 

- Hội đồng 16: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/251

 

- Hội đồng 17: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/252

 

- Hội đồng 18: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/253

 

- Hội đồng 19: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/254

 

- Hội đồng 20: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/255

 

- Hội đồng 21: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/256

 

- Hội đồng 22: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/257

 

- Hội đồng 23: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/258

 

 Link phòng thi online xem: File đính kèm

 

Sinh viên vào link theo danh sách đính kèm, KHÔNG sử dụng link trên hệ thống đào tạo.

 

3. Danh sách sinh viên không được bảo vệ

 

http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-khong-cho-bao-ve/87

 

Mọi thắc mắc về danh sách thi liên hệ Cô Ngân qua email: nttngan@vku.udn.vn

 

4. Lưu ý trong quá trình thi:

 

+ Sinh viên khi vào phòng thi trực tuyến thì tắt mic, khi đến lượt thi thì bật mic và bật camera, trình thẻ sinh viên xác nhận.

 

+ Yêu cầu sinh viên chọn nơi yên tĩnh để thi nhằm đảm bảo cho việc chấm thi được chính xác, hiệu quả.

 

+ Sau khi thi xong SV phải nghe được kết quả thi, nếu có thắc mắc phải phản hồi ngay tại thời điểm thi với GV chấm. Sinh viên không được phúc khảo thi đối với các HP thi vấn đáp.

 

+ Những trường hợp không thể dự thi trực tuyến (vì lý do khách quan như ốm đau,...) sinh viên phải gửi mail xin phép cho phòng KT&ĐBCLGD qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn ngay trước buổi thi. Những lý do không chính đáng và báo sau buổi thi sẽ không được giải quyết.

 

5. Sau khi bảo vệ: 

 

+ Ngay khi đi học lại bình thường thì SV liên hệ với GV chấm thi để ký xác nhận vào danh sách dự thi.

 

+ Sinh viên phải chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Giảng viên phản biện và in ra nộp lại cho Khoa (CÓ CHỮ KÝ CỦA GVHD).

 

 Phòng KT&ĐBCLGD.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích