[KHÓA 17, 18, 19, 20] Đăng ký khối lượng học tập HK 1 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên khóa 17, 18, 19, 20 thời gian tổ chức đăng ký khối lượng học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

- Thời gian đăng ký:

+ Khóa 17,18,19: từ 07h00 ngày 28/7/2021 đến hết 01/8/2021

+ Khóa 20: từ 07h00 ngày 01/08/2021 đến hết ngày 03/08/2021;

- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến tại hệ thống đào tạo http://daotao.vku.udn.vn/;

- Thời gian học chính thức: từ tuần 2 (ngày 09/8/2021);
- Kế hoạch năm học và danh mục các học phần giảng dạy HK1 năm học 2021-2022 sinh viên xem tại file đính kèm

Vậy, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định và thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu chính thức.

Trân trọng./.

1. Danh mục học phần HKI năm học 2021-2022

2. Kế hoạch năm học 2021-2022_Khóa 17,18,19,20_Trình độ đại học

3. Kế hoạch năm học 2021-2022 Khóa 21_Trình độ đại học

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích