[Khóa 17] Danh sách hội đồng bảo vệ Đồ án chuyên ngành 2

 

Phòng KT&ĐBCL thông báo các danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án chuyên ngành 2 (Khóa 17) cụ thể như sau:

1. Thời gian và hình thức bảo vệ:
- Thời gian: 8h00 thứ 7 ngày 26/06/2021 

- Hình thức: Vấn đáp trực tuyến (online)

2. Danh sách các hội đồng và phòng thi:

- Hội đồng 1 : http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/170

- Hội đồng 2: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/171

- Hội đồng 3: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/172

- Hội đồng 4: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/173

- Hội đồng 5: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/174

- Hội đồng 6: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/175

- Hội đồng 7: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/176

Link phòng thi online xem:File đính kèm

3. Danh sách sinh viên không được bảo vệ

http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-khong-cho-bao-ve/116

Mọi thắc mắc về danh sách thi liên hệ Cô Ngân qua email: nttngan@vku.udn.vn

5. Lưu ý trong quá trình thi:

+ Sinh viên khi vào phòng thi trực tuyến thì tắt mic, khi đến lượt thi thì bật mic và bật camera.

+ Yêu cầu sinh viên chọn nơi yên tĩnh để thi nhằm đảm bảo cho việc chấm thi được chính xác, hiệu quả.

+ Sau khi thi xong SV phải nghe được kết quả thi, nếu có thắc mắc phải phản hồi ngay tại thời điểm thi với GV chấm. Sinh viên không được phúc khảo thi đối với các HP thi vấn đáp.

+ Những trường hợp không thể dự thi trực tuyến (vì lý do khách quan như ốm đau...) sinh viên phải gửi mail xin phép cho phòng KT&ĐBCL qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn ngay trước buổi thi. Những lý do không chính đáng và báo sau buổi thi sẽ không được giải quyết.

6. Sau khi bảo vệ: 

+ Ngay khi đi học lại bình thường thì SV liên hệ với GV chấm thi để ký xác nhận vào danh sách dự thi.

+ Sinh viên phải chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Giảng viên phản biện và in ra nộp lại cho Khoa (CÓ CHỮ KÝ CỦA GVHD).

Phòng KT&ĐBCL.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích