[K21] Thông báo Lịch thi học kì 1 năm học 2022-2023 khóa 21 & 2HP bổ sung

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến Sinh viên Lịch thi kết thúc học kì 1 năm học 2022-2023 khóa 21 và 2 HP bổ sung, xem chi tiết tại:

Lịch thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1EjMm6RF6JGrdPoWED8bxqKtsqZOiI2DQ

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích