[HƯỚNG DẪN] Kết nạp đoàn viên mới năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TĐTN-TCKT ngày 17/01/2023 của Ban Chấp hành Đoàn Thành phố Đà Nẵng về việc Kết nạp đoàn viên mới năm 2023; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023, nhằm tiếp tục bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên kết nạp mới, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn và tăng cường số hóa các nghiệp vụ quản lý đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng xây dựng Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới năm 2023.

 

Xem chi tiết tại link: https://drive.google.com/file/d/1z7j1xxBgWhH3E0giZtfHFpVWAQRaCaU4/view?usp=sharing

 

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN

 

 

Website: http://yu.vku.udn.vn/

✅Fanpage: Tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn

✉️Email: doanthanhnien@vku.udn.vn

☎️Điện thoại: 0236.3.667.191

⛳Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn,TP. Đà Nẵng.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích