[Đào tạo] Danh sách sinh viên được chọn vào lớp Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo kết quả đăng ký Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Hàn) cho sinh viên khóa 2021 ngành Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, theo đó, sinh viên các lớp sẽ được chuyển sang các lớp sinh hoạt mới để phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký.

 

Chi tiết danh sách xem ở File đính kèm

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích