[Cập nhập_Khóa 2020] Thông báo Kết quả đăng ký Chuyên ngành và Chương trình toàn cầu cho sinh viên Khóa 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo cập nhập kết quả đăng ký Chuyên ngành và Chương trình toàn cầu, theo đó, sinh viên các lớp sẽ được chuyển sang các lớp sinh hoạt mới để phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký, cụ thể:

A. Khoa Khoa học máy tính

1. Chương trình toàn cầu ngành IT: 1 lớp: 20GIT: 60 sinh viên

2. Kỹ thuật phần mềm: 6 lớp: 20SE1; 20SE2; 20SE3; 20SE4; 20SE5; 20SE6: 407 sinh viên

3. Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: 1 lớp: 20AD: 70 sinh viên

4. An toàn thông tin và Mạng máy tính: 1 lớp: 20NS: 70 sinh viên

5. IoT-Robotics:  1 lớp: 20IR: 66 sinh viên

6. Truyền thông đa phương tiện: 1 lớp: 20MC: 70 sinh viên

7. Thiết kế mỹ thuật số: 1 lớp: 20DA: 70 sinh viên

B. Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử

1. Nhóm lớp: Thương mại điện tử và Digital Marketing: 1 lớp: 20GBA: 61 sinh viên

2. Thương mại điện tử: 1 lớp: 20EC: 67 sinh viên

3. Digital Marketing: 1 lớp: 20DM: 70 sinh viên

 

Tiêu chi xét phân chuyên ngành:
1. Xét từ cao xuống thấp Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2020-2021,
2. Không vượt quá chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành
Lưu ý: đối với những sinh viên được miễn Tiếng Anh 1 của học kỳ 1 năm học 2020-2021 cũng được tính học phần này vào để được xét.

Danh sách kèm theo

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích