[ K21 ] Danh sách thi kết thúc học phần học kì 1 năm 22-23 khóa 21

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến Sinh viên Danh sách thi kết thúc Các lớp Học kỳ 1 Năm học 2022-2023, xem chi tiết:

https://drive.google.com/drive/folders/12E9BJHNDStYr4P2lkWzAlxsCjik8cGVq

LƯU Ý:

 - Danh sách này đang cập nhật.

- Sinh viên phải xem danh sách trên link này để biết chính xác nhất chi tiết phòng thi, giờ thi của từng học phần. Lịch thi xem từ tài khoản cá nhân trên hệ thống đào tạo để tham khảo thêm ngày thi, giờ thi hoặc phòng thi có thể bị lệch.

Đọc kỹ các hướng dẫn, quy định phòng KT&ĐBCL đã đăng trên fanpage để đảm bảo tham gia thi theo đúng quy định: https://www.facebook.com/ktdbclvku

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích