TMA solution Bình Định tuyển thực tập sinh 2023

TMA solution Bình Định tuyển thực tập sinh 2023

Thông báo về việc công khai kết quả xét chế độ chính sách đối với sinh viên (dự kiến) Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc công khai kết quả xét chế độ chính sách đối với

Sala Danang Beach hotel tuyển dụng

SALA DANANG BEACH HOTEL TUYỂN DỤNG

An ninh mạng trong điện toán đám mây

Xu hướng nghề nghiệp An ninh mạng, cơ hội cho sinh viên CNTT trong ngành

Thông báo nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp khóa 2019, học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp khóa 2019, học kỳ

Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên_One tech stop

Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết

vv

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

THÔNG BÁO: Triển khai Đồ án cơ sở, ĐACN học kỳ 2 năm học 22-23

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO: V/V TRIỂN KHAI HỌC PHẦN ĐỒ

Liên kết hữu ích