THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THÉP JFE

Thực hiện Công văn số 3774/ĐHĐN-HTQT ngày 05/11/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Khoa Khoa học máy tính thông báo về Workshop: "Computer Vision: From algorithms to pratical applications"

Workshop: "Computer Vision: From algorithms to pratical applications"

Thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Phòng Công tác sinh viên

Thông báo Về việc đóng tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Trường Đại

Khoa KHMT và công ty AGILITYIO phối hợp tổ chức seminar về quản lý dự án phần mềm

KHOA KHTM VÀ CÔNG TY AGILITYIO PHỐI HỢP TỔ CHỨC SEMINAR VỀ QUẢN LÝ DỰ

V/v thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên hệ Đại học

V/v thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên hệ Đại

Liên kết hữu ích