KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin phúc khảo
#:
31
Loại:
Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Số lần tải về:
1972
Tải về:
Download
Miêu tả:

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo và phải có lý do chính đáng, hợp lý 

- Sinh viên chỉ nộp đơn phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp


Đối tác - hợp tác