KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin nghỉ học tạm thời
#:
3
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
1542
Tải về:
Download
Miêu tả:

Đơn xin nghỉ học tạm thời dành cho các bạn học sinh sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả

- Các em sinh viên có nhu cầu làm đơn, in và ký tên. Sau đó nộp lại Phòng Đào tạo để được hướng dẫn xử lý