KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời
#:
3
Loại:
Phòng Đào tạo
Số lần tải về:
2730
Tải về:
Download
Miêu tả:

Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời dành cho sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải nộp đơn sớm (Trong vòng 4 tuần đầu của mỗi HK chính)

(3) Danh mục bệnh phải điều trị dài ngày: Thông tư số 46/2016/TT-BYT của bộ Y tế

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo


Đối tác - hợp tác