Kho tài liệu - biểu mẫu


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Logo email Phòng Đào tạo Khác 460
Đơn xin học vượt Phòng Đào tạo Mẫu đơn 1761
Phiếu báo nghỉ dạy Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Giảng viên có lý do chính đáng phải nghỉ dạy cần thông báo trước 2 ngày (theo quy trình báo nghỉ dạy ở điểm b điều này) và không được nghỉ dạy quá 2 buổi/học kỳ/lớp học phần (trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của đơn vị liên quan, Trường, cơ quan quản lý cấp trên). Trường hợp nghỉ quá số buổi tối đa cho phép phải được sự đồng ý của khoa quản lý chuyên môn trước khi nghỉ và giảng viên phải làm phiếu báo nghỉ có xác nhận của khoa chuyên môn (theo mẫu quy định tại Phụ lục) nộp cho Phòng Đào tạo.

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian nghỉ, thời gian dạy và trình bày rõ lý do nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết

903
Đơn xin mở lớp Phòng Đào tạo Mẫu đơn 12287
Đơn xin rút bớt học phần và hoàn trả học phí Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Sinh viên sử dụng khi có nhu cầu rút bớt học phần đã đăng ký và hoàn trả học phí đã nộp đối với học phần (không sử dụng đối với các trường hợp sinh viên chưa nộp học phí)

1792
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Lưu ý: Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế.

-        Đăng ký điều chỉnh theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

3678
Mẫu báo cáo đồ án/ đề án/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo
Để thống nhất định dạng báo cáo đồ án, báo cáo thực tập, Tổ Đào tạo gởi các bạn Mẫu báo cáo đồ án, đề án.
Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Báo cáo phải được ký duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.
7648
Hướng dẫn trình bày đồ án cơ sở/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo

Để thống nhất cách trình bày đồ án, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày.

Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Báo cáo phải được up lên hệ thống và được duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.

3113
Đề cương đồ án cơ sở/đề án Phòng Đào tạo Báo cáo

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và các bước tiến hành để trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt và làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

 

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

 

Nêu lý do chọn đề tài.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát.

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Cái mới của đề tài.

Dàn ý nội dung của đề tài.

Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài.

Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

6235
Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Gồm 2 mẫu: (1) Mẫu dành cho bản thân người được cấp văn bằng; (2) Mẫu danh cho thân nhân của người được cấp văn bằng.

921
Đơn xin học lại, học cải thiện Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Lưu ý: Để đăng ký học lại, cải thiện sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

4332
Đơn đề nghị thôi học Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Biểu mẫu dùng cho sinh viên của Trường khi đang tham gia học tập vì những lý do khác nhau mà phải thôi học.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn trong vòng 4 tuần đầu của HK chính)

(3) Trường hợp KHÔNG được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn SAU 4 tuần đầu của HK chính)

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

2103
Đơn xin trở lại học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi hết thời gian nghỉ học tạm thời.

LƯU Ý:

(1) Thời gian muộn nhất được phép làm đơn là 02 tuần sau khi bắt đầu HK chính (HK liền sau HK nghỉ học cuối cùng)

(2) Quá thời hạn trên mà sinh viên không làm đơn trở lại học được xem là tự ý nghỉ học (sẽ bị buộc thôi học theo quy định)

1188
Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời dành cho sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải nộp đơn sớm (Trong vòng 4 tuần đầu của mỗi HK chính)

(3) Danh mục bệnh phải điều trị dài ngày: Thông tư số 46/2016/TT-BYT của bộ Y tế

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

2474

 
  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích