Kho tài liệu - biểu mẫu


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Phiếu chấm thi vấn đáp Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Biểu mẫu

Mẫu chấm thi vấn đáp là mẫu bản chấm thi được dùng để chám thi vấn đáp.

Mẫu phiếu chấm thi vấn đáp nêu rõ thông tin sinh viên thi, học phần thi, giáo viên chấm thi, nội dung đánh giá, điểm chấm thi.

262
Đơn xin học vượt Phòng Đào tạo Mẫu đơn 203
Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Đơn xin gia hạn nộp học phí dành cho sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

114
Phiếu báo nghỉ dạy Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Giảng viên có lý do chính đáng phải nghỉ dạy cần thông báo trước 2 ngày (theo quy trình báo nghỉ dạy ở điểm b điều này) và không được nghỉ dạy quá 2 buổi/học kỳ/lớp học phần (trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của đơn vị liên quan, Trường, cơ quan quản lý cấp trên). Trường hợp nghỉ quá số buổi tối đa cho phép phải được sự đồng ý của khoa quản lý chuyên môn trước khi nghỉ và giảng viên phải làm phiếu báo nghỉ có xác nhận của khoa chuyên môn (theo mẫu quy định tại Phụ lục) nộp cho Phòng Đào tạo.

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian nghỉ, thời gian dạy và trình bày rõ lý do nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết

82
Biểu mẫu liên quan Đồ án của Khoa Khoa học máy tính Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án gồm:

- Hướng dẫn trình bày đồ án

- Mẫu đề cương Đồ án cơ sở

- Báo cáo đồ án

2277
Biểu mẫu liên quan đến Thực tập của sinh viên Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Đơn xin thực tập là thứ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin thực tập mà sinh viên nào cũng phải chuẩn bị để được vào thực tập tại một doanh nghiệp. 

1278
Báo cáo đồ án cơ sở - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 809
Đề cương chi tiết - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 470
Đơn xin mở lớp Phòng Đào tạo Mẫu đơn 10551
Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký Phòng Đào tạo Mẫu đơn Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký sau khi hết hạn điều chỉnh khối lượng học tập 743
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Lưu ý: Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế.

-        Đăng ký điều chỉnh theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

1457
Mẫu báo cáo đồ án/ đề án/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo
Để thống nhất định dạng báo cáo đồ án, báo cáo thực tập, Tổ Đào tạo gởi các bạn Mẫu báo cáo đồ án, đề án.
Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Báo cáo phải được ký duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.
3416
Hướng dẫn trình bày đồ án cơ sở/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo

Để thống nhất cách trình bày đồ án, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày.

Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Báo cáo phải được up lên hệ thống và được duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.

1191
Đề cương đồ án cơ sở/đề án Phòng Đào tạo Báo cáo

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và các bước tiến hành để trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt và làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

 

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

 

Nêu lý do chọn đề tài.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát.

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Cái mới của đề tài.

Dàn ý nội dung của đề tài.

Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài.

Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

2921
Mẫu báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học Phòng Công tác Sinh Viên Báo cáo

Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

540
Phiếu đăng ký đề tài sinh viên NCKH Phòng Đào tạo Biểu mẫu

Phiếu đăng ký đề tài sinh viên NCKH

335
Mẫu đơn xin gia hạn học phí Phòng Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn học phí là mẫu đơn dùng cho sinh viên gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin gia hạn thêm thời gian đóng học phí. 

502
Đơn xin học ghép Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Lưu ý: Để đăng ký học ghép sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Đăng ký học ghép theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

2799
Mẫu đơn để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận sinh viên (để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) nộp tại VP Khoa

1458
Đơn đề nghị rút tiền Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Khoa mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí

540
Đơn xin thôi học Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Biểu mẫu dùng cho đối tượng sinh viên của Trường khi đang tham gia học tập tại Trường vì những lý do mà phải thôi học

700
Đơn xin trở lại học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi bảo lưu kết quả học tập. Đơn sẽ được gửi về phòng Đào tạo và đợi phê duyệt của Nhà trường

525
Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng) Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông khi muốn tham gia vay vốn, thực hiện đúng thủ tục và trình tự, giúp hỗ trợ tài chính sinh viên và gia đình giải quyết, giảm nhẹ các khó khăn về tài chính cho sinh viên

1228
Đơn xin nghỉ học tạm thời Phòng Đào tạo Biểu mẫu

Đơn xin nghỉ học tạm thời dành cho các bạn học sinh sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả

- Các em sinh viên có nhu cầu làm đơn, in và ký tên. Sau đó nộp lại Phòng Đào tạo để được hướng dẫn xử lý

1057

 
  • Trang
  • 1

Liên kết hữu ích