Kho tài liệu - biểu mẫu


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Hướng dẫn ghép nhóm thực hiện Đồ án/ Đề án Phòng Đào tạo Mẫu đơn 542
Đơn xin nhận hỗ trợ của HS - Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023 Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Các biểu mẫu của Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023

- Đơn xin nhận hỗ trợ của học sinh có xác nhận của Trường THPT (Mẫu 02);

210
Công văn giới thiệu của Trường THPT - Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023 Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Hồ sơ Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng xã hội, cộng đồng nâng bước học sinh các trường THPT năm 2023:

Công văn giới thiệu của Trường THPT kèm danh sách (Mẫu 01)

121
Logo email Phòng Đào tạo Khác 522
Mẫu hồ sơ sáng kiến Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ sáng kiến 

247
Biểu mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Biểu mẫu

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 

Mẫu 1a: Đề xuất đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 2a: Danh mục đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 3a: Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên;

Mẫu 4a: Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên;

Mẫu 5a: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên;

Mẫu 6a: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên;

801
Đơn xin dự thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

Mẫu Đơn xin dự thi đối với những sinh viên được duyệt hoãn thi, vắng thi thi lại

404
Quy định thực hiện đồ án của Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 337
Đề cương chi tiết đồ án cơ sở Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 693
Đơn xin phúc khảo Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo và phải có lý do chính đáng, hợp lý 

- Sinh viên chỉ nộp đơn phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp

1116
Đơn xin vắng thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn 586
Đơn xin hoãn thi Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Mẫu đơn 663
Phiếu chấm thi vấn đáp Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Biểu mẫu

Mẫu chấm thi vấn đáp là mẫu bản chấm thi được dùng để chám thi vấn đáp.

Mẫu phiếu chấm thi vấn đáp nêu rõ thông tin sinh viên thi, học phần thi, giáo viên chấm thi, nội dung đánh giá, điểm chấm thi.

893
Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí năm học 2022-2023 Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Đơn xin gia hạn nộp học phí dành cho sinh viên năm học 2022 - 2023

75
Phiếu báo nghỉ dạy Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Giảng viên có lý do chính đáng phải nghỉ dạy cần thông báo trước 2 ngày (theo quy trình báo nghỉ dạy ở điểm b điều này) và không được nghỉ dạy quá 2 buổi/học kỳ/lớp học phần (trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của đơn vị liên quan, Trường, cơ quan quản lý cấp trên). Trường hợp nghỉ quá số buổi tối đa cho phép phải được sự đồng ý của khoa quản lý chuyên môn trước khi nghỉ và giảng viên phải làm phiếu báo nghỉ có xác nhận của khoa chuyên môn (theo mẫu quy định tại Phụ lục) nộp cho Phòng Đào tạo.

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời gian nghỉ, thời gian dạy và trình bày rõ lý do nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết

978
Biểu mẫu liên quan Đồ án của Khoa Khoa học máy tính Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án gồm:

- Hướng dẫn trình bày đồ án

- Mẫu đề cương Đồ án cơ sở

- Báo cáo đồ án

4466
Biểu mẫu liên quan đến Thực tập của sinh viên Khoa Khoa học máy tính Biểu mẫu

Đơn xin thực tập là thứ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin thực tập mà sinh viên nào cũng phải chuẩn bị để được vào thực tập tại một doanh nghiệp. 

3445
Báo cáo đồ án cơ sở - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 1899
Đề cương chi tiết - Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Biểu mẫu 1748
Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để đăng ký bổ sung khối lượng học tập (học lần đầu), điều chỉnh nhóm học phần hoặc đăng ký học lại, học cải thiện điểm

2. Để đăng ký điều chỉnh khối lượng học tập sinh viên cần lưu ý:

-        Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

-        Lựa chọn số học phần để đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế.

-        Đăng ký điều chỉnh theo mẫu và nộp đơn về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

3842
Mẫu báo cáo đồ án/ đề án/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo
Để thống nhất định dạng báo cáo đồ án, báo cáo thực tập, Tổ Đào tạo gởi các bạn Mẫu báo cáo đồ án, đề án.
Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Báo cáo phải được ký duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.
9015
Hướng dẫn trình bày đồ án cơ sở/thực tập Phòng Đào tạo Báo cáo

Để thống nhất cách trình bày đồ án, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày.

Nội dung cụ thể các chương mục của báo cáo, các bạn trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.

Báo cáo phải được up lên hệ thống và được duyệt bởi giảng viên hướng dẫn trước khi Bảo vệ trước Hội đồng.

3491
Đề cương đồ án cơ sở/đề án Phòng Đào tạo Báo cáo

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và các bước tiến hành để trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt và làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

 

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

 

Nêu lý do chọn đề tài.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát.

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Cái mới của đề tài.

Dàn ý nội dung của đề tài.

Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài.

Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

7243
Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Gồm 2 mẫu: (1) Mẫu dành cho bản thân người được cấp văn bằng; (2) Mẫu danh cho thân nhân của người được cấp văn bằng.

975
Mẫu đơn xin gia hạn học phí Phòng Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn học phí là mẫu đơn dùng cho sinh viên gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin gia hạn thêm thời gian đóng học phí. 

1396
Đơn xin rút bớt học phần Phòng Đào tạo Mẫu đơn

1. Mẫu đơn này sinh viên sử dụng để rút bớt các học phần đã đăng ký trong học kỳ.

2. Để xin rút bớt học phần đã đăng ký sinh viên cần lưu ý:

-        Lựa chọn số học phần xin rút đảm bảo số TC (tín chỉ) đăng ký không vi phạm số TC tối thiểu, tối đa được phép đăng ký học theo quy chế. 

-      Nộp đơn xin rút bớt học phần về phòng Đào tạo trong thời gian quy định.

4584
Mẫu đơn để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Phòng Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận sinh viên (để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) nộp tại VP Khoa

2448
Đơn đề nghị rút tiền Phòng Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Khoa mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí

1265
Đơn đề nghị thôi học Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Biểu mẫu dùng cho sinh viên của Trường khi đang tham gia học tập vì những lý do khác nhau mà phải thôi học.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn trong vòng 4 tuần đầu của HK chính)

(3) Trường hợp KHÔNG được phép điều chỉnh khối lượng học tập về 0 tín chỉ (làm đơn SAU 4 tuần đầu của HK chính)

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

2257
Đơn xin trở lại học tập Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi hết thời gian nghỉ học tạm thời.

LƯU Ý:

(1) Thời gian muộn nhất được phép làm đơn là 02 tuần sau khi bắt đầu HK chính (HK liền sau HK nghỉ học cuối cùng)

(2) Quá thời hạn trên mà sinh viên không làm đơn trở lại học được xem là tự ý nghỉ học (sẽ bị buộc thôi học theo quy định)

1255
Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng) Phòng Công tác Sinh Viên Biểu mẫu

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông khi muốn tham gia vay vốn, thực hiện đúng thủ tục và trình tự, giúp hỗ trợ tài chính sinh viên và gia đình giải quyết, giảm nhẹ các khó khăn về tài chính cho sinh viên

2023
Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời Phòng Đào tạo Mẫu đơn

Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời dành cho sinh viên muốn xin nghỉ học trong thời gian dài và bảo lưu kết quả.

LƯU Ý:

(1) Sinh viên làm đơn đề nghị (có các chữ ký xác nhận hoàn thành công nợ với nhà trường)

(2) Trường hợp nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải nộp đơn sớm (Trong vòng 4 tuần đầu của mỗi HK chính)

(3) Danh mục bệnh phải điều trị dài ngày: Thông tư số 46/2016/TT-BYT của bộ Y tế

(4) Hồ sơ nộp về phòng Đào tạo

2723

 
  • Trang
  • 1

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích