Về việc nộp hồ sơ xét học bổng học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023

  1. Điều kiện tham gia:

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp năm 2023 (Ưu tiên sv nữ thuộc ngành )

– Công nghệ thông tin – (Sinh viên biết về lập trình giao diện web là một lợi thế).

– Điện tử – Viễn thông.

  1. Đăng ký danh sách:

– Thời hạn đăng ký: từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 24/02/2023

– Địa chỉ đăng ký: thaihung818@gmail.com

  1. Link thông báo tuyển dung : https://cdn.vku-udn.edu.vn/uploads/2023/02/16/1676531736_Take%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ngnv.pdf
Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng