Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Phòng CTSV thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024, sinh viên xem thông tin chi tiết tại các mục sau:

– Thông tin về xét, cấp HBKKHT: https://s.net.vn/NzQ6

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét học bổng khuyến khích học tập (phụ lục II, III, IV kèm theo):

+ Sinh viên ngành Công nghệ thông tin xem tại Phụ lục II: https://s.net.vn/gQQW

+ Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính xem tại Phụ lục III: https://s.net.vn/9Ye1

+ Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh xem tại Phụ lục IV: https://s.net.vn/hU8b

*Sinh viên lưu ý:

– Thực hiện kiểm tra, rà soát lại thông tin; trường hợp nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 13/5/2024.

– Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ:

Cô Trần Thị Dung – Phòng Công tác sinh viên (Phòng V.A105)

E-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn

ĐT: 0236.3667.129.

– Truy cập link theo tài khoản email do Trường cung cấp.

38 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng