[Thông báo] Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 1 2023 (SV đã đăng ký)

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 đã đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhận giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo (V.A103)

Thời gian nhận: Từ 8 giờ, ngày 10/5/2023

Danh sách cấp xem tại đây.

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng