[P.ĐT] Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh học kỳ 2 năm học 2022-2023 trong File đính kèm

Ngày bảo vệ: 30/6/2023

Thời gian: 7h45

Phòng Đào tạo.

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng