THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Học kỳ I năm học 2023-2024

Ngày 17/5/2024, Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2023-2024 (được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-ĐHVH ngày 05 tháng 3 năm 2024) đã tổ chức họp xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) cho sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024.

Phòng Công tác sinh viên thông báo công khai danh sách sinh viên được xét, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2023-2024 được Hội đồng họp, kết luận và thông qua cụ thể:

1. Ngành Công nghệ thông tin các khóa tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021 và 2022: Phụ lục 1 kèm theo.
2. Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo khóa tuyển sinh năm 2023: Phụ lục 2 kèm theo.
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Phụ lục 3 kèm theo.
4. Ngành Quản trị kinh doanh: Phụ lục 4 kèm theo.

*Danh sách sinh viên xem tại đây

Sinh viên kiểm tra, rà soát đến hết ngày 27/5/2024. Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định thực hiện cấp học bổng cho sinh viên theo quy định.

Trong thời gian thông báo sinh viên có ý kiến, mọi thắc mắc đề nghị liên hệ:

Cô Trần Thị Dung – Phòng Công tác sinh viên (Phòng V.A105)

E-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn

ĐT: 0236.3667.129.

48 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng