Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Công tác sinh viên thông báo về Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của học kỳ I năm học 2023-2024.

*Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập xem tại đây

52 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng