[K.KTMT&ĐT] Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án cơ sở 1 (CE, IT) – HK 2-2022-2023

Khoa KTMT&ĐT thông báo lịch thi Đồ án cơ sở 1  (CE, IT) cụ thể như sau:

– Đồ án cơ sở 1 CE: 13h30 ngày 27/6/2023

– Đồ án cơ sở 1 IT: 08h00 ngày 03/7/2023

Danh sách hội đồng thi và phòng thi sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Xem chi tiết tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e0FZnamvYlPqSva8-EyHIDlYcmMuQ7C/edit?usp=drive_link&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

 

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng