[KTMTĐT] Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án chuyên ngành 1, 2 và Đồ án cải thiện – HK 2-2022-2023

Khoa KTMT&ĐT thông báo lịch thi Đồ án chuyên ngành 1, 2 và Đồ án cải thiện:

– Đồ án chuyên ngành 2 CE: 13h30 ngày 30/5/2023

– Đồ án chuyên ngành 1 CE: 13h30 ngày 30/5/2023

– Đồ án cải thiện: 13h30 ngày 30/5/2023

– Đồ án chuyên ngành 1 IT: 13h30 ngày 02/6/2023

Danh sách hội đồng thi và phòng thi sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Xem chi tiết tại link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125om1G9hzlklTvY-EB_9bOjSZD3gBTZN/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng