[Đào tạo] Danh sách phân chuyên ngành sinh viên ngành Công nghệ Thông tin khóa tuyển sinh 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo cập nhập kết quả đăng ký Chuyên ngành, theo đó, sinh viên các lớp sẽ được chuyển sang các lớp sinh hoạt mới để phù hợp với chuyên ngành mà sinh viên đã đăng ký, cụ thể:

–       Định hướng Chương trình toàn cầu kỹ sư Công nghệ thông tin: 71 sinh viên

–       Định hướng Chương trình toàn cầu cử nhân Công nghệ thông tin: 28 sinh viên

–       Chương trình Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật): 39 sinh viên

–       Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (kỹ sư): 125 sinh viên

–       Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (cử nhân): 128 sinh viên

–       Chuyên ngành Hệ thống Nhúng và IOT (kỹ sư) : 47 sinh viên

–       Chuyên ngành Hệ thống Nhúng và IOT (cử nhân) : 31 sinh viên

–       Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện (kỹ sư): 61 sinh viên

–       Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện (cử nhân): 65 sinh viên

Chi tiết danh sách xem ở File đính kèm

447 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng