Công ty TMA Solutions (Industry Internship) – Chi nhánh Bình Định tuyển thực tập sinh 2020

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Batch 5.

Thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 09/2020.

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA – Chi nhánh Bình Định, vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 14/8/2020.

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng