Ngày đăng: 01-11-2021

GitLab CE/EE gặp lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các phiên bản Gitlab từ 11.9 trở về sau. Nguyên nhân do tính năng upload ảnh không xác thực đúng định dạng ảnh, dẫn đến hacker có thể lạm dụng để upload ảnh và thực thi mã lệnh từ xa nhằm chiếm quyền điều khiển máy chủ.

 Ngày đăng: 18-10-2021

Các nhà nghiên cứu từ công ty an ninh mạng Claroty đã phát hiện 11 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm quản lý mạng của phần mềm giám sát hệ thống mạng Nagios. Điều này gây các rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng cho các tổ chức trên toàn thế giới.

 Ngày đăng: 23-05-2021

Nhóm nghiên cứu Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử

 Ngày đăng: 14-05-2021

Hội thảo khoa học

 Ngày đăng: 14-05-2021

Giáo trình & Tài liệu chuyên khảo

 Ngày đăng: 14-05-2021

Đề tài nghiên cứu khoa học

 Ngày đăng: 14-05-2021

Bài báo quốc tế

 Ngày đăng: 14-05-2021

Định hướng nghiên cứu

 Ngày đăng: 14-05-2021

Giới thiệu chung

 Ngày đăng: 12-05-2021

Các công trình khoa học đã được công bố

 Ngày đăng: 10-05-2021

Nếu chỉ nghe, các em sẽ quên 80% tài liệu trong vài giờ đầu. Nếu đọc và nghe, các em sẽ quên 60%. Nhưng nếu đọc, nghe và thảo luận, trả lời câu hỏi của người khác và giải thích lại cho bạn khác về chủ đề đó, các em chỉ quên 20% tài liệu.

 Ngày đăng: 03-04-2021

THỜI GIAN NỘP BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CITA LẦN THỨ 10, NĂM 2021, ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 15/04/2021.

 Ngày đăng: 05-02-2021

http://vku.udn.vn/danh-ba/khoa-khoa-hoc-may-tinh  • Trang
  • 1
  • 2

Liên kết hữu ích