Kế hoạch tổ chức thực tập doanh nghiệp khóa 21

✨ Đối tượng: Sinh viên các lớp 21CE1, 21CE2, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính; sinh viên các lớp 21NS, 21IR ngành Công nghệ Thông tin hệ Đại học thuộc khoa KTMT&ĐT.
✨ Thời gian: Từ 01/06/2023 đến ngày 31/07/2023.
✨ Địa điểm thực tập: Các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tập đoàn, tổ chức chính trị xã hội, các trường học, v.v và có văn bản chấp thuận sinh viên đến thực tập thực tế.
✨ Biểu mẫu:
✨ Quan trọng: Hãy thể hiện thái độ đúng đắn tại nơi thực tập:
– Trang phục lịch sự
– Tôn trọng giờ làm việc và nội quy
– Luôn lắng nghe
– Ham học hỏi và chịu khó
Chúc các bạn có một mùa thực tập thành công!

6 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng