Cảm nhận của Doanh nghiệp về sinh viên VKU

Nhận xét đánh giá của Doanh nghiệp đối với cuộc thi BWD 2021 và sinh viên VKU

https://www.youtube.com/watch?v=-Zwa2WONv90&list=PLZUiBN9URcXj9yrkbhVCVyBxHT4l5NxZB&index=5

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích