Ngày đăng: 03-01-2020

Quyết định số 15/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành hôm nay, ngày 3/1/2020
Liên kết hữu ích