Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục

Sứ mạng

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; chuyển giao tri thức, công nghệ về công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và các lĩnh vực liên quan nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương, quốc gia và quốc tế.

 

Tầm nhìn

Trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của cả nước về Công nghệ thông tin, Truyền thông, Kinh tế số và các lĩnh vực liên quan theo mô hình quản trị tiên tiến, trường học thông minh, hiện đại.

 

Hệ thống giá trị

Những giá trị được Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn xây dựng, bảo vệ và phát triển trở thành nền tảng định hướng mọi hoạt động là:

Đức - Trí - Thể - Mỹ

Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp

Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo

 

Triết lý giáo dục

 

            Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích