Hội đồng khoa học và đào tạo

* HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

STT

Họ tên

Chức vụ

01

Ts. Lê Phước Cửu Long

Chủ tịch

02

Ts. Nguyễn Thị Kiều Trang

Thành viên

03

Ts. Văn Hùng Trọng

Thành viên

04

Ts. Lê Thị Minh Đức

Thành viên

05

Ts. Lê Thị Mỹ Hạnh

Thành viên

06

Ts. Trần Thiện Vũ

Thành viên

07

Ts. Nguyễn Thanh Hoài

Thành viên

08

Ts. Ngô Hải Quỳnh

Thành viên

09

Ts. Trần Thảo An

Thành viên

10

Ts. Võ Thị Thanh Thảo

Thành viên

11

Ths. Đào Thị Thu Hường

Thư ký

NỘI DUNG CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích