Đội ngũ Cán bộ-Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁNG VIÊN KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Giới tính

Trình độ

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

Trần Thảo

An

Nữ

Tiến sĩ

0935245609

ttan@vku.udn.vn

 

2

Vũ Thị Quỳnh

Anh

Nữ

Thạc sĩ

0356023481

vtqanh@vku.udn.vn

 

3

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

Thạc sĩ

0905470830

ntkanh@vku.udn.vn

 

4

Trần Thị Mỹ

Châu

Nữ

Thạc sĩ

0915 856 119

ttmchau@vku.udn.vn

 

5

Huỳnh Bá Thúy

Diệu

Nữ

Thạc sĩ

0976631111

hbtdieu@vku.udn.vn

 

6

Lê Thị Minh

Đức

Nữ

Tiến sĩ

0935076777

ltmduc@vku.udn.vn

 

7

Nguyễn Linh

Giang

Nữ

Thạc sĩ

0983835046

nlgiang@vku.udn.vn

 

8

Nguyễn Thị Khánh

Nữ

Thạc sĩ

0905551517

ntkha@vku.udn.vn

 

9

Vũ Thu

Nữ

Thạc sĩ

0906417641

vtha@vku.udn.vn

 

10

Lê Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

Tiến sĩ

0911292955

ltmhanh@vku.udn.vn

 

11

Nguyễn Thanh

Hoài

Nữ

Tiến sĩ

0865048357

nthoai@vku.udn.vn

 

12

Bùi Trần

Huân

Nam

Thạc sĩ

NỘI DUNG CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác