Đội ngũ cán bộ

 Đội ngũ cán bộ

 

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

 
1
NGUYỄN ĐỨC HIỂN
TS , Giảng viên
Ủy viên CĐ trường , Phụ trách K.KHMT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 905734949
Email: ndhien@vku.udn.vn
 
2
NGUYỄN THANH BÌNH
PGS.TS , Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ GV1 , Chủ tịch HĐT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 914747974
Email: ntbinh@vku.udn.vn
 
3
LÊ VĂN MINH
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 983830604
Email: lvminh@vku.udn.vn
 
4
CAO XUÂN TUẤN
TS , Giảng viên
0903597340 , Chánh VP Đại học Đà Nẵng
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 0903597340
Email: cxtuan@ac.udn.vn
 
5
LÊ THỊ THU NGA
TS , Giảng viên chính

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 942191079
Email: lttnga@vku.udn.vn
 
6
NGUYỄN QUANG VŨ
TS , Giảng viên chính
Phó Bí thư HC2 , Phụ trách P.KHCN&HTQT
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 901982982
Email: nqvu@vku.udn.vn
 
7
NGUYỄN THANH
TS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 914014179
Email: thanhn@vku.udn.vn
 
8
PHẠM NGUYỄN MINH NHỰT
TS , Giảng viên chính
Phó Bí thư HC1 , Phụ trách P.TC-HC
Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 903501421
Email: pnmnhut@vku.udn.vn
 
9
LÊ TÂN
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 905457282
Email: ltan@vku.udn.vn
 
10
LÝ QUỲNH TRÂN
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Điện thoại DĐ: 934915655
Email: lqtran@vku.udn.vn
 
11
HỒ VĂN PHI
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 905702411
Email: hvphi@vku.udn.vn
 
12
NGUYỄN VĂN LỢI
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 932537078
Email: nvloi@vku.udn.vn
 
13
TRẦN VĂN ĐẠI
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 905188161
Email: tvdai@vku.udn.vn
 
14
NGUYỄN HOÀNG HẢI
TS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 967404040
Email: nhhai@vku.udn.vn
 
15
ĐẶNG ĐẠI THỌ
TS , Giảng viên

Điện thoại DĐ: 914333845
Email: ddtho@vku.udn.vn
 
16
LÊ ĐÌNH NGUYÊN
ThS , Giảng viên

Điện thoại DĐ: 389911049
Email: ldnguyen@vku.udn.vn
NCS Đài Loan
17
DƯƠNG QUỐC HOÀNG TÚ
ThS , Giảng viên

Điện thoại DĐ: 905035621
Email: dqhtu@vku.udn.vn
NCS Nga
18
HÀ THỊ MINH PHƯƠNG
ThS ,

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 987710719
Email: htmphuong@vku.udn.vn
NCS ĐHĐN
19
VÕ HÙNG CƯỜNG
ThS , Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 905672025
Email: vhcuong@vku.udn.vn
 
20
NGUYỄN ANH TUẤN
ThS ,
Giảng viên kiêm nhiệm
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
Điện thoại DĐ: 935.727.727
Email: natuan@vku.udn.vn
 
21
DƯƠNG THỊ MAI NGA

NỘI DUNG CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÌNH LUẬN