Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện tử

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách, Giảng viên
Email: nvaquang@vku.udn.vn
Số điện thoại: 0914.113974 

TS. Đặng Quang Hiển
Chức vụ: Phó trưởng khoa, Giảng viên
Email: dqhien@vku.udn.vn
Số điện thoại: 0905.988757


CN. Lê Thị Diệu
Chức vụ: Giáo vụ khoa
Email: ltdieu@vku.udn.vn
Số điện thoại: 0904.546166

NỘI DUNG CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích