Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Máy tính và Điện tử

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
Chức vụ: Phụ trách khoa, Giảng viên
Email: nvaquang@vku.udn.vn
Số điện thoại: 0914.113974 


TS. Đặng Quang Hiển
Chức vụ: Phó trưởng khoa, Giảng viên
Email: dqhien@vku.udn.vn
Số điện thoại: 0905.988757
 

NỘI DUNG CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích