Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

     Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo tại khoa Khoa học máy tính, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức toàn diện, chuyên sâu và tiên tiến về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; bồi dưỡng công dân có trình độ chuyên môn cao; các kỹ năng và giá trị đạo đức; hiểu biết xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.

     - Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Trí tuệ nhân tạo

     - Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Artificial Intelligence

     - Trình độ đào tạo: Đại học 

     - Mã ngành: 7480107

     - Tổng khối lượng toàn khóa: >=160 tín chỉ(TC) - chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất (4TC), Tiếng Anh dự bị (5TC) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (quy đổi 8TC) 

     - Thời gian đào tạo dự kiến: 4,5 năm (02 Học kỳ/năm)

     - Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

     - Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đảm bào điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT

1. Tiêu chí tuyển sinh

     CTĐT kỹ sư ngành TTNT chấp nhận các ứng viên đảm bảo những điều kiện sau:

     1.   Tốt nghiệp trung học phổ thông;

     2.   Đăng ký xét tuyển vào ngành TTNT của trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn theo đúng các phương thức và tổ hợp xét tuyển quy định;

     3.   Có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển theo các phương thức và tổ hợp môn xét tuyển của ngành TTNT của trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn;

     4.   Có sức khỏe tốt, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Quá trình đào tạo

     CTĐT kỹ sư ngành TTNT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân theo quy định của Bộ GD&ĐT và trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn. Thời gian đào tạo trong 4,5 năm. Mỗi năm học gồm hai học kỳ chính (từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau) và học kỳ hè (tháng 7 đến tháng 8). Theo lộ trình thiết kế, sinh viên được học các học phần thuộc khối kiến thức cơ bản và cơ sở ngành từ học kỳ 1 đến học kỳ 4; thực tập doanh nghiệp, các kiến thức cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành được học từ học kỳ 5 đến học kỳ 8; học kỳ 9 sinh viên sẽ tham gia kỳ thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp.

3. Điều kiện tốt nghiệp

     Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

     1.    Đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

     2.   Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo với khối lượng không dưới 160 tín chỉ;

     3.   Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

     4.   Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định;

     5.   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao.

     6.   Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của CTĐT.  

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

 

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích