Danh bạ liên lạc Tổ quản lý ký túc xá - Phục vụ cộng đồng


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Ngô Đức Lâm
Đại học, Chuyên viên
Tổ phó Tổ Quản lý Ký túc xá - Phục vụ cộng đồng
2
Nguyễn Thị Tươi
,

3
Nguyễn Thị Minh
Chuyên viên

4
Phan Thị Diễm Phúc
, Cán sự

5
Trần Thị Thanh Thuý
, Nhân viên phục vụ

Liên kết hữu ích