Danh bạ liên lạc Phòng Tổ chức hành chính


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Phạm Nguyễn Minh Nhựt
TS, Giảng viên chính
Phó Bí thư HC1,Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học
2
Nguyễn Hải
Đại học, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng P.Tổ chức - Hành chính
3
Trần Thị Kim Huệ
ThS, Chuyên viên

4
Dương Thị Thu Trang
ThS, Giảng viên

5
Phan Thị Hoàng Oanh
ThS, Chuyên viên

6
Phan Đức Anh
Đại học, Chuyên viên

7
Phan Đức Hòa Bình
,

8
Lê Thị Chiều
,

9
Phí Đắc Cường
,

10
Đoàn Văn Đáng
,

11
Phạm Thị Dư
,

12
Phạm Thị Dung
,

13
Phan Thanh Hải
,

14
Nguyễn Thị Hạnh
,

15
Phí Đắc Hoàn
,

16
Vũ Thị Xuân Hương
Đại học, Cán sự

17
Phạm Viết Kiều
,

18
Trần Văn Lâm
,

19
Lê Thị Đông Lang
,

20
Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh
Đại học, Giảng viên

21
Phí Đắc Năm
Đại học,

22
Phan Ngọc
,

23
Kiều Thị Soa
,

24
Nguyễn Thanh Sơn
,

25
Nguyễn Thanh Sơn
,

26
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đại học,

27
Lê Thị Tuyết Thanh
Đại học, Y sỹ

28
Phí Thị Quỳnh Thơ
,

29
Phan Diệu Trinh
Đại học, Chuyên viên

30
Bùi Đình Trọng
,

31
Nguyễn Trần Việt
Đại học,

32
Châu Thị Thanh Yến
,

33
Phòng Tổ chức Hành chính


34
Phan Thị Ngọc Hảo
Đại học, Chuyên viên

35
Nguyễn Phương Thanh Thảo
Đại học, Chuyên viên

36
Nguyễn Mạnh Đoàn
, Nhân viên lái xe

37
Nguyễn Tiến Hạnh
,

38
Lê Thị Cúc
,

39
Huỳnh Thị Tú Trinh
,

40
Ngô Thị Thùy Lài
Đại học,

41
Nguyễn Thị Hồng Thảo
, Nhân viên Y tế

42
Hà Thị Thơm
Đại học, Chuyên viên

Liên kết hữu ích