Danh bạ liên lạc Phòng Thanh Tra Pháp chế


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Trần Đình Sơn
ThS, Giảng viên
Chủ tịch CĐ trường,Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
2
Đặng Thị Á
ThS, Chuyên viên

3
Nguyễn Thị Thùy Giang
ThS, Chuyên viên

4
Nguyễn Kim Cường
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng P.Thanh tra - pháp chế

Liên kết hữu ích