Danh bạ liên lạc Phòng Khảo thí - ĐBCLGD


STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

1
Lê Hà Như Thảo
ThS, Giảng viên
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Lý lịch khoa học
2
Vũ Thu Hà
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng P.Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
3
Ngô Viết Phương
ThS, Chuyên viên chính

4
Trần Thu Thủy
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
5
Nguyễn Thị Thu Ngân
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn trường,Giảng viên kiêm nhiệm
Lý lịch khoa học
Trích dẫn Google Scholar
6
Phan Thị Quỳnh Thy
ThS, Chuyên viên

7
Trần Thị Hạnh Nguyên
ThS, Chuyên viên

8
Nguyễn Thị Ngọc Thu
ThS, Chuyên viên

Liên kết hữu ích